ROKITEL, spol. s r.o., Švejcarovo nám. 2694/5, 155 00 Praha 5
tel.: +420 283 890 003, fax: +420 283 890 003
dispečink: +420 777 777 123
email: info@rokitel.cz

4Projects - efektivní řízení zakázek

Partnerství – Otevřenost – Perspektiva

Správně zvolený a užívaný informační systém pro stavební zakázky je nezbytnou součástí celého evolučního procesu v řízení firmy.

Software  euroCALC 3 jako významný nástroj pro realizaci výroby a controlling nabízí kromě oceňování staveb i široké možnosti řízení stavebních zakázek a propojení s ekonomickými systémy.

Pro úspěšné řízení  a realizaci nových staveb je nezbytné nejprve zmapovat cyklus stavebních zakázek a najít nejefektivnější cestu pro nasazení systému, což následně přináší ušetření nákladů v jednotlivých obchodních a realizačních procesech, stálý přehled o realizovaných zakázkách a rychlejší a snadnější proces řízení.

Veřejní zadavatelé, soukromí investoři ale i vedení stavebních společností, výrobní i finanční ředitelé jsou stále v obraze, mají vždy aktuální informace o všech fázích cyklu stavebních zakázek.

Správa dokumentů a řízené  procesy realizace zakázky

Každý projekt nebo stavební zakázka představují nutnou spolupráci investorů, architektů, projektantů, dodavatelů a stavbyvedoucích s velkým množstvím dokumentů „ v pohybu“, termínů a informací často uložených pouze v e-mailech Realizace díla – veřejné zakázky klade značné povinnosti na proces řízení realizace a vysoké nároky na odpovědnost managementu zadavatele. Pokud si zodpovíte nejméně třikrát ano na následující otázky, pak je tento článek určen právě pro Vás:             Pak jedinou správnou cestou je nasazení systému pro práci s dokumenty a řízení procesu výstavby v základních třech oblastech a systém 4Projects je z tohoto pohledu zcela unikátní :

Obrázek:  4Projects - řešení

Tradiční koncept projektu přináší řadu problémů: více komunikačních kanálů, složitost, duplicity, nejistotu, chyby, nedůslednost a nedodržování dohodnutých pravidel spolupráce.

Obrázek:  Tradiční koncept projektu

4Projects nabízí řešením prostřednictvím zjednodušené komunikace, jedné verze skutečnosti. Zajišťuje snížení chybovosti a automatizovaný audit. Všechny zapojené firmy, osoby, kanály komunikace a dokumenty uvádí do souladu.

               

4Projects – základní vlastnosti

Komepentence systému: Úspěch stavebním společnostem přináší jistě spolupráce a efektivní komunikace všech zúčastněných subjektů v procesu stavby. Nezbytné pro konkurenceschopnost je nasazení moderních systémů a technologií. Pro stavební zakázky může být příkladem úspěšné využití britského systému 4Projects v řízení a správě projektů a moderního systému euroCALC 3 pro oceňování, řízení a monitoring staveb.   Prostřednictvím společnosti Etiam Dei Gratia, a.s. oba systémy získávají cenné odborné informace z dlouholeté praxe z oblasti stavebnictví na českém trhu a pomáhají tak řešit náročné situace při řízení velkých projektů stavebních zakázek.     4Projects ve Velké Británii v současnosti využívá 18 z největších 20 stavebních dodavatelů. Systém vznikl na bázi zkušeností zakladatelů 4Projects s více než 2 000 projektovými týmy. Realizovaný objem projektů řízených pomocí systému 4Projects činí již 150 miliard USD. 4Projects se postupně stává důležitým nástrojem pro správu firemních procesů ve stavebnictví i v dalších odvětvích ekonomiky. Mezi nejvýznamnějšími projekty řízenými prostřednictvím 4Projects jsou např. Olympijský stadion v Londýně, Olympijské mediální centrum, Fotbalový stadion Arsenal nebo ropná plošina Centrica atd. Zákazníky 4Projects jsou mj. nadnárodní společnosti VINCI, Bouygues Construction, E.ON nebo ING. V prosinci loňského roku objednal službu Rolls-Royce. 4Projects byl oceněn řadou významných cen v posledních letech např.: Construction Computing Awards: Product of 2012, Construction Computing Awards: Company of the Year 2010, Ernst and Young Entrepreneur of the Year 2009 a dalšími. 4Projects je provozován formou SaaS (Software as a Service – Cloud Computing) a splňuje náročné podmínky ISO/IEC 27001.ISO/IEC – mezinárodně platného standardu, který definuje požadavky na systém managementu bezpečnosti informací, především pak řízení bezpečnosti důvěry informací pro zaměstnance, procesy, IT systémy a strategii firmy.  
 
Potřebujete poradit nebo pomoci? Neváhejte a kontaktujte nás!
 Projektové řízení staveb
 4Projects - efektivní řízení zakázek
 Systémy řízení a regulace osvětlení, nouzové osvětlení a návrhy úspor osvětlení
 CCTV - kamerové systémy a videotelefony
 EZS - zařízení pro ochranu osob a majetku

Nepřehlédněte také: terasy | moda | košile| vysokozdvižné vozíky | autopotahy | sekačky | stěhování praha | nářadí | autodoplňky | koupelny | kopírky | rybářské potřeby | zahradní technika

SEO realizuje Seo-consulting.cz.